Incep AFACERILE (demonstratie)  

Posted by Valentina

Cu roşu am rescris comunicatul de presa pentru sedinta de Consiliu Local Hunedoara, care va avea loc maine; iar cu verde voi interactiona cu subiectul in cauza, pentru a sublinia anumite aspecte:
ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL HUNEDOARA
PRIMAR

DISPOZIŢIA Nr.2263/2008
privind convocarea Consiliului Local al municipiului Hunedoara,
în şedinţă ordinară pentru data de JOI, 31.07.2008, ora 1300


Primarul municipiului Hunedoara;
În temeiul dispoziţiilor art.39, alin.(1) şi art.68, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E :

Art.1 - Convoacă Consiliul Local al municipiului Hunedoara în şedinţă ordinară pentru data de JOI 31.07.2008, ora 1300, în sala de şedinţe a Consiliului Local, cu următorul proiect de:

ORDINE DE ZI :

1. Proiect de hotărâre prin care se ia act de încetarea mandatului de consilier local a domnului Radu Dorinel Puiu înainte de expirarea duratei normale a acestuia, precum şi validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al municipiului Hunedoara, a domnului Goghiţă Daniel Gheorghe.
Iniţiator: primar Hada Ovidiu Marius
DE CE?
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Hunedoara nr.122/2008 privind organizarea comisiilor de specialitate.
Iniţiator: primar Hada Ovidiu Marius

3. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe zone a consilierilor locali în vederea îndeplinirii responsabilităţilor ce le revin potrivit prevederilor legale în vigoare.
Iniţiator: primar Hada Ovidiu Marius

4. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Hunedoara în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitare aflate pe raza administrativ teritorială a municipiului Hunedoara.
Iniţiator: primar Hada Ovidiu Marius

5. Proiect de hotărâre pentru reorganizarea Comitetului de înfrăţire şi a comisiilor pentru oraşele înfrăţite.
Iniţiator: primar Hada Ovidiu Marius

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice - organigrama, a numărului de personal şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Hunedoara.
Iniţiator: primar Hada Ovidiu Marius
DE CE?

7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului public administraţia pieţelor, târgurilor şi oboarelor din municipiul Hunedoara, pe anul 2008.
Iniţiator: primar Hada Ovidiu Marius

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării unui grup de elevi olimpici din municipiul Hunedoara la tabăra de vară Balatonbereny-Ungaria, în perioada 17-26 august 2008.
Iniţiator: primar Hada Ovidiu Marius
POATE NI SE COMUNICĂ ŞI NOUĂ LISTA ....

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării delegaţiei municipiului Hunedoara la Carnavalul Istoric „Savaria”, ce va avea loc în oraşul înfrăţit Szombathely-Ungaria, în perioada 21-25 august 2008.
Iniţiator: primar Hada Ovidiu Marius
POATE NI SE COMUNICĂ ŞI NOUĂ LISTA ....

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării şi desfăşurării în municipiul Hunedoara a manifestării „Zilele Castelului Corvinilor” , în perioada 01.08.- 03.08.2008.
Iniţiator: primar Hada Ovidiu Marius

11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr.94/2007 privind aprobarea unor măsuri organizatorice în cadrul S.C. ECO SID S.A. Hunedoara, precum şi acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al municipiului Hunedoara în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. ECO SID S.A. Hunedoara.
Iniţiator: primar Hada Ovidiu Marius
PUN PARIU CA ŞTIU CINE URMEAZĂ SĂ FIE ÎMPUTERNICITUL... "tovarasul" vice,cumva?

12.Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Hunedoara în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. ECO SID S.A. Hunedoara.
Iniţiator: primar Hada Ovidiu Marius
IDEM

IAR ACUM... ATENŢIE SPORITĂ !!!!!
13.Proiect de hotărâre privind propunerea de trecere a unor terenuri din administrarea Consiliului Local al municipiului Hunedoara în proprietatea privată a actualilor deţinători ai construcţiilor.
Iniţiator: primar Hada Ovidiu Marius
AICI INTERVINE AFACEREA! JUDECAŢI SINGURI !... dar să nu spuneţi că nu v-am spus!

14.Proiect de hotărâre privind acordarea de înlesniri la plata impozitului pe clădiri pentru persoanele care au efectuat 15 donări de sânge consecutive în ultimele 60 de luni.
Iniţiator: primar Hada Ovidiu Marius

15.Proiect de hotărâre privind acordarea de scutire la plata impozitului pe clădire pentru cota de ½ din imobilul situat în municipiul Hunedoara, str. Victor Babeş nr.5.
Iniţiator: primar Hada Ovidiu Marius

16.Proiect de hotărâre privind acordarea de scutire la plata impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în municipiul Hunedoara, str. Trandafirilor, nr.18.
Iniţiator: primar Hada Ovidiu Marius

17. Proiect de hotărâre privind acordarea de înlesniri la plata impozitului pe clădiri.
Iniţiator: primar Hada Ovidiu Marius
PENTRU???????????????????????????????????????????????????????????

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unor terenuri situate în municipiul Hunedoara.
Iniţiator: primar Hada Ovidiu Marius
LICITĂM; VINDEM; LICITĂM ş.m.d PROŞTI OM FI; ADICĂ.... SUNTEM!


19.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism de pe lângă Consiliul Local al municipiului Hunedoara, precum şi reorganizarea acestei comisii.
Iniţiator: primar Hada Ovidiu Marius

20.Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea art. 4 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Hunedoara nr. 111/2008 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a punctului termic nr. 3 – dezafectat, situat în municipiul Hunedoara, str. Rândunicii, aflat în proprietatea privată a municipiului Hunedoara.
Iniţiator: primar Hada Ovidiu Marius
SĂ NE SPUNĂ DOMNUL PRIMAR, ŞI NOUĂ, CINE CÂŞTIGĂ LICITAŢIILE...

21.Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Hunedoara nr. 211/2007 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unor terenuri destinate construirii de locuinţe, situate în str. Carol Davilla - municipiul Hunedoara, cu modificările şi completările ulterioare.
Iniţiator: primar Hada Ovidiu Marius

22.Proiect de hotărâre pentru modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Hunedoara nr. 24/2008 privind aprobarea organizării licitaţiei publice pentru reactualizarea Planului Urbanistic General al municipiului Hunedoara.
Iniţiator: primar Hada Ovidiu Marius

23.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pentru municipiul Hunedoara.
Iniţiator: primar Hada Ovidiu Marius

24.Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Hunedoara în Consiliul Consultativ al Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Hunedoara.
Iniţiator: primar Hada Ovidiu Marius

25.Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei pentru eficienţă energetică, care coordonează activităţile privind reabilitarea termică a unor blocuri de locuinţe – condominii.
Iniţiator: primar Hada Ovidiu Marius

26.Proiect de hotărâre privind alegerea dintre membrii Consiliului Local al municipiului Hunedoara a unui preşedinte de şedinţă pentru perioada 01.08.2008 - 30.09.2008.
Iniţiator: primar Hada Ovidiu Marius
ŞI UITE AŞA, DUPĂ NICI DOUĂ LUNI DE LA INVESTIREA ÎN FUNCŢIE, PRIMARUL NOSTRU ARE NEVOIE DE UN BINEMERITAT CONCEDIU!


27. Diverse.

Art.2 – Dispoziţia se comunică Prefectului judeţului Hunedoara, Primarului municipiului Hunedoara, Secretarului municipiului Hunedoara, Serviciului administraţie publică locală, Compartimentului Informaţii pentru cetăţeni şi relaţii publice, în vederea comunicării ordinei de zi locuitorilor municipiului Hunedoara prin mass-media şi alte mijloace de publicitate.

Hunedoara, la 24.07.2008

P R I M A R,
Hada Ovidiu Marius

Presupun că va fi o şedinţă extrem de interesantă, la care nu particip, pentru că nu mai posed umor negru şi poate mă înfig în gâtul cuiva, dar asta nu inseamnă că n-am să ştiu exact ce se discută acolo.

În altă ordine de idei, m-am uitat şi eu la "Primarul favorit", la care a participat şi dl. Ovidiu Hada. M-am întristat de la început, până spre mijlocul emisiunii, când am hotărât să renunţ la a mă mai uita. Recunosc că mi-a fost ruşine şi milă. Ruşine, pentru că eu vedeam dincolo de ecran şi milă, pentru că primarul nostru chiar s-a chinuit acolo. Daca aceasta este diferenţa între oraşe şi sate, primari de comune şi primari de municipii, mă voi gândi la modul serios să vă scriu din mediu rural.

Asta e!

Valentina

This entry was posted on joi, 31 iulie 2008 at 02:34 . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

0 comentarii

Trimiteți un comentariu